S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tovar v akcii

Naša cena 11,98 €
Skladom
Naša cena 11,99 €
Skladom

Najpredávanejše


» Doprava
Dodacia lehota

Štandardná dodacia doba je od 3 do 7 pracovných dní, môže sa však individuálne meniť podľa dostupnosti produktov.

Ak je tovar „Skladom“, bude objednávka kupujúceho vybavená do 5 pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania závisí aj od prevzatia zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR je možné len po predchádzajúcom, dodatočnom písomnom schválení, za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.

Tovar "Skladom" sa rozumie tovar v našom vlastnom sklade, alebo tovar bezprostredne dostupný v externom sklade nášho dodávateľa.

Pri výbere spôsobu zaplatenie kúpnej ceny vopred na účet ZBERNÉ Teplička s.r.o., začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti ZBERNÉ Teplička, s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Spôsob a cena prepravy

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim alebo spotrebiteľom bude tovar pripravený u vopred dohodnutého subjektu alebo na odbernom mieste.

Aktuálne ponúkané spôsoby a ceny prepravy:

  • DPD kuriér - 3,99€ 
  • Zásielkovňa - 1,99€

V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 30 kg a tovar väčších, netypických rozmerov) si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom bude predávajúci informovať kupujúceho alebo spotrebiteľa telefonicky pred uzavretím zmluvného vzťahu.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Miesto dodania

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené kupujúcim v registračnom, resp. objednávkovom formulári na internetovej stránke obchodu.

Dodacie podmienky

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade povšimnutia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@tothem.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 199 128, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo, ku nemu, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo ku tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa ku nemu vzťahujú najneskôr spolu s tovarom, v písomnej alebo elektronickej forme, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva ku tovaru v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

NWUyNTRjOD